Profil společnosti

Strategie:
Mottem strategie skupiny 3H INVEST s.r.o. je : „KONTROLOVANÝ RŮST“
Základní strategií společníků 3H INVEST s.r.o. využití konkurenční výhody společné činnosti všech firem skupiny a vytváření obchodních příležitosti, kdy má zákazník možnost získat širší nabídku služeb a produktů z jednotlivých společností skupiny.

Cíle:
Cílem 3H INVEST, s.r.o., založené v roce 2016, je působení ve společnostech s obory činností převážně v oblastech technické infrastruktury a průmyslu, s potenciálem dalšího rozvoje. Společnosti patřící do skupiny sídlí v České a Slovenské republice a mají své trhy a zákazníky kromě ČR a SR i v jednotlivých členských zemích Evropské Unie.

Poslání:
Hlavním posláním takto pracující skupiny je zvyšovat hodnotu jednotlivých společností a celé skupiny prostřednictvím zvyšování vlastní efektivity a konkurenceschopnosti.

Firemní kultura:
Firemní kultura je tedy orientována na stálý růst efektivity všech společností prostřednictvím zlepšování jednotlivých segmentů podnikání a zároveň zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny.

Etický kodex:
Při svém podnikání se řídíme základními etickými standardy, vyznačujícím se slušným a odpovědným chováním k zaměstnancům, všem partnerům, společnosti a životnímu prostředí. Podporujeme principy udržitelného rozvoje a vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců.

3H INVEST

Žarošická 4315/17
628 00, Brno - Židenice