3H Invest - logo

Profil společnosti

Filozofií skupiny 3H je podílet se na strategickém vedení všech společností a divizí patřících do skupiny, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti zakladatelů 3H a nejzkušenějších kolegů z firem patřících do skupiny 3H.

Strategie

Motem strategie skupiny 3H je : „KONTROLOVANÝ RŮST“
Základní strategií společníků 3H je využití konkurenční výhody společné činnosti všech firem skupiny a vytváření obchodních příležitosti, kdy má zákazník možnost získat širší nabídku služeb a produktů z jednotlivých společností skupiny.

Cíle

Cílem skupiny 3H, založené v roce 2016, je působení ve společnostech s obory činností převážně v oblastech technické infrastruktury a průmyslu, s potenciálem dalšího rozvoje. Společnosti patřící do skupiny sídlí v České a Slovenské republice, v Itálii, ve Švýcarsku a mají své trhy a zákazníky v celosvětové působnosti.

Poslání

Hlavním posláním skupiny je zvyšovat hodnotu jednotlivých společností a celé skupiny prostřednictvím zvyšování vlastní efektivity a konkurenceschopnosti.

Firemní kultura

Firemní kultura je orientována na stálý růst efektivity všech společností prostřednictvím zlepšování jednotlivých segmentů podnikání a zároveň zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty skupiny.

Etický kodex

Při svém podnikání se řídíme základními etickými standardy, vyznačujícím se slušným a odpovědným chováním k zaměstnancům, všem partnerům, společnosti a životnímu prostředí. Podporujeme principy udržitelného rozvoje a vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců.

Naše hodnoty

  • Zvyšování efektivity a konkurenceschopnostiVíce
  • Profesní růst zaměstnancůVíce
  • Kontrolovaný růst a udržitelný rozvojVíce
Veškeré aktuality najdete na našem LinkedIn profilu
LinkedIn
Zavřít - ikona

Napište nám